13.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 361/24


Acțiune introdusă la 11 august 2014 – Laverana/OAPI (BIO ORGANIC)

(Cauza T-610/14)

2014/C 361/37

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (reprezentanți: J. Wachinger, M. Zöbisch și D. Chatterjee, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 2 iunie 2014 din cauza R 301/2014-4;

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca figurativă care conține elementul verbal „BIO ORGANIC” pentru produse și service din clasele 3, 5 și 35 – cerere de înregistrare a mărcii comunitare nr. 12 006 409

Decizia examinatorului: respinge înregistrarea

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate:

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009;

deturnare de putere printr-o decizie întemeiată pe considerente de dreptul concurenței