4.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 253/30


Acțiune introdusă la 14 aprilie 2014 – Chemo Ibérica/OAPI – Novartis (EXELTIS)

(Cauza T-252/14)

2014/C 253/44

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Spania) (reprezentant: M. I. Escudero Pérez, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Novartis AG (Basel, Elveția)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din data de 10 februarie 2014 în cauza R 936/2013-4, dispunându-se ulterior înregistrarea mărcii comunitare nr. 10 248 367 „EXELTIS” în clasa 5 din Nomenclatorul internațional;

obligarea pârâtului și/sau a celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată din prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca verbală „EXELTIS” pentru produse din clasa 5 – Cererea nr. 1 0 2 48  367 de înregistrare a unei mărci comunitare

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: Novartis AG

Marca sau semnul invocat: marca verbală „EXELTIS” pentru produse din clasa 5

Decizia diviziei de opoziție: respinge cererea

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr 207/2009