23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/58


Ordonanța Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Nieminen/Consiliul

(Cauza T-464/14 P) (1)

((„Recurs - Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiile de promovare 2010 și 2011 - Decizie de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 12 - Dreptul la un proces echitabil - Dreptul la apărare - Întinderea controlului jurisdicțional în primă instanță - Eroare vădită de apreciere - Inexistența unei erori de drept și a unei denaturări - Recurs vădit lipsit de orice temei legal”))

(2015/C 389/66)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (reprezentanți: inițial M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas și J.-N. Louis, ulterior J.-N. Louis, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și E. Rebasti, agenți)

Obiectul

Recurs declarat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a doua) din 10 aprilie 2014, Nieminen/Conseil (F-81/12, RecFP, EU:F:2014:50) și având ca obiect anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Îl obligă pe domnul Risto Nieminen la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 261, 11.8.2014.