23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/57


Ordonanța Tribunalului din 5 octombrie 2015 – Grigoriadis și alții/Parlamentul și alții

(Cauza T-413/14) (1)

((„Acțiune în constatarea abținerii de a acționa și în despăgubire - Restructurarea datoriei publice elene - Implicarea sectorului privat - Prejudiciu constând în reducerea unor creanțe - Declarații ale șefilor de stat sau de guvern din zona euro și ale instituțiilor Uniunii - Declarația Eurogrupului - Lipsa de precizare a legăturii de cauzalitate cu prejudiciul invocat - Inadmisibilitate”))

(2015/C 389/65)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamanți: Grigoris Grigoriadis (Atena, Grecia), Faidra Grigoriadou, (Atena), Ioannis Tsolias (Salonic, Grecia), Dimitrios Alexopoulos (Salonic), Nikolaos Papageorgiou (Atena) și Ioannis Marinopoulos (Atena) (reprezentant: C. Papadimitriou, avocat)

Pârâți: Parlamentul European (reprezentanți: A. Troupiotis și L. Visaggio, agenți), Consiliul European, Eurogrupul, Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. de Gregorio Merino și M. Balta, agenți), Comisia Europeană (reprezentanți: J.-P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: P. Papapaschalis și P. Senkovic, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere având ca obiect constatarea faptului că pârâții s-au abținut în mod nelegal de la a acționa pentru ca obligațiile deținute de reclamanți să nu fie afectate de planul de participare a sectorului privat la programul de finanțare a datoriei (PSI), prin reducerea datoriei statului grec, precum și, pe de altă parte, cerere având ca obiect repararea prejudiciului pretins suferit de reclamanți în urma acestei abțineri nelegale de a acționa

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îi obligă pe domnul Grigoris Grigoriadis, pe doamna Faidra Grigoriadou și pe domnii Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou și Ioannis Marinopoulos la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 439, 8.12.2014.