1.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 431/26


Ordonanța președintelui Tribunalului din 4 septembrie 2014 – Erbslöh/Comisia

(Cauza T-296/14 R)

((„Măsuri provizorii - Ajutoare de stat - Promovare națională a producției de energie electrică din surse regenerabile - Decizia Comisiei de a deschide procedura oficială de investigare în materia ajutoarelor de stat - Cerere de suspendare a executării - Fumus boni juris”))

(2014/C 431/45)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Erbslöh AG (Velbert, Germania) (reprezentanți: T. Volz și B. Wißmann, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Maxian Rusche și R. Sauer, agenți)

Obiectul

Cerere de suspendare a efectelor juridice ale deciziei prin care Comisia a inițiat o procedură oficială de investigare în materia ajutoarelor de stat în ceea ce privește legea germană privind energia din surse regenerabile

Dispozitivul

1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.