27.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 245/18


Ordonanța Tribunalului din 22 mai 2015 – Wirtschaftsvereinigung Stahl şi alţii/Comisia

(Cauza T-285/14) (1)

([„Ajutoare de stat - Măsuri adoptate de Germania în sprijinul energiei electrice produse din surse de energie regenerabile și al întreprinderilor electro-intensive - Decizie de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) TFUE - Adoptarea deciziei finale după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului - Acțiune în anulare - Cerere de adaptare a concluziilor - Lipsa unui element nou - Inadmisibilitate”])

(2015/C 245/21)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamante: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania) și alți reclamanți ale căror nume figurează în anexa la ordonanță (reprezentanţi: iniţial A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F. A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler şi T. Woltering, ulterior A. Reuter, C. Bürger, T. Christner şi G. Müllejans, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Maxian Rusche şi R. Sauer, agenţi, asistaţi de C. von Donat şi G. Quardt, avocaţi)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C (2013) 4424 final a Comisiei din 18 decembrie 2013 de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) TFUE în ceea ce privește măsurile adoptate de Republica Federală Germania în sprijinul energiei electrice din surse regenerabile și al marilor consumatori de energie [ajutorul de stat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dispozitivul

1)

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului prezentei acțiuni.

2)

Respinge ca inadmisibilă cererea de adaptare a concluziilor din prezenta acțiuni în sensul că vizează Decizia C (2014) 8786 final a Comisiei din 25 noiembrie 2014 privind ajutorul de stat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) adoptat de Republica Federală Germania în sprijinul energiei electrice din surse regenerabile și al marilor consumatori de energie.

3)

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra cererii de intervenție formulate de Autoritatea AELS de Supraveghere.

4)

Wirtschaftsvereinigung Stahl și ceilalți reclamanți ale căror nume figurează în anexă suportă propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

5)

Autoritatea AELS de Supraveghere suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 223, 14.7.2014