7.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 294/66


Ordonanța Tribunalului din 9 iunie 2015 – Bayer MaterialScience/Comisia

(Cauza T-282/14) (1)

([„Ajutoare de stat - Măsuri adoptate de Germania în sprijinul energiei electrice produse din surse de energie regenerabile și al întreprinderilor electro-intensive - Decizie de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) TFUE - Adoptarea deciziei finale după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului”])

(2015/C 294/80)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Germania) (reprezentanți: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer și T. Woltering, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeana (reprezentanți: T. Maxian Rusche și R. Sauer, agenți, asistați de C. von Donat și G. Quardt, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare parţială a Deciziei C (2013) 4424 final a Comisiei din 18 decembrie 2013 de iniţiere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) TFUE cu privire la măsurile puse în aplicare de Republica Federală Germania în sprijinul energiei electrice din surse regenerabile şi al marilor consumatori de energie [Ajutorul de stat SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dispozitivul

1)

Nu mai este necesară pronunţarea asupra prezentei acţiuni.

2)

Nu mai este necesară pronunţarea asupra cererii de intervenţie formulate de Autoritatea de Supraveghere a AELS.

3)

Bayer MaterialScience AG suportă propriile cheltuieli de judecată, precum şi pe cele efectuate de Comisia Europeană.

4)

Autoritatea de supraveghere a AELS suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 223, 14.7.2014.