20.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 372/23


Ordonanța Tribunalului din 3 septembrie 2014 – ANKO/Comisia şi REA

(Cauza T-165/14) (1)

2014/C 372/29

Limba de procedură: greaca

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 175, 10.6.2014.