3.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/43


Hotărârea Tribunalului din 16 februarie 2017 – SolarWorld/Comisia

(Cauza T-783/14) (1)

([„Dumping - Subvenții - Importuri de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din China - Aprobare a unei reduceri a prețului minim de import în temeiul unui angajament acceptat în legătură cu proceduri antidumping și antisubvenție - Industria Uniunii - Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009”])

(2017/C 104/60)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: SolarWorld AG (Bonn, Germania) (reprezentanți: L. Ruessmann, avocat, și J. Beck, solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Maxian Rusche și A. Stobiecka-Kuik, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE, prin care se urmărește anularea deciziei Comisiei din cuprinsul unei scrisori din 15 septembrie 2014 adresate Camerei de Comerț a Chinei pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice, având numărul de referință Trade/H4 (2014) 3328168, de ajustare în sensul reducerii a prețului minim de import pentru importurile de module și de celule fotovoltaice fabricate de producători-exportatori chinezi, supus unui angajament privind prețurile începând de la 1 octombrie 2014 pentru ultimul trimestru al anului 2014.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă SolarWorld AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 73, 2.3.2015.