30.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/43


Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2016 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Comisia

(Cauza T-764/14) (1)

([„Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Asistență tehnică, dezvoltare și punere în aplicare a unui sistem de tranzit vamal al ASEAN (ACTS) - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Criterii de selecție - Criterii de atribuire - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere - Egalitate de tratament - Transparență”])

(2017/C 030/46)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamante: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburg, Luxemburg) și Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grecia) (reprezentanți: inițial M. Sfyri și I. Ampazis, avocați, ulterior M. Sfyri)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial S. Bartelt și A. Marcoulli, ulterior S. Bartelt și M. Konstantinidis, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și având ca obiect anularea Deciziei Comisiei din 5 septembrie 2014 prin care se respinge oferta depusă de reclamante în cadrul cererii de ofertă prin procedură restrânsă EuropeAid/135040/C/SER/MULTI, privind dezvoltarea unui sistem pilot automatizat de gestionare a tranzitului vamal al ASEAN (ASEAN Customs Transit System) și prin care acest contract este atribuit unui alt ofertant.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă European Dynamics Luxembourg SA și Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 26, 26.1.2015.