3.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/42


Hotărârea Tribunalului din 16 februarie 2017 – Holistic Innovation Institute/REA

(Cauza T-706/14) (1)

([„Cercetare și dezvoltare tehnologică - Proiecte finanțate de Uniune în domeniul cercetării - Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) - Proiectele ZONeSEC și Inachus - Decizie de respingere a participării reclamantei - Acțiune în anulare și în răspundere”])

(2017/C 104/58)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spania) (reprezentanți: inițial R. Muñiz García, ulterior J. Marín López, avocați)

Pârâtă: Agenția Executivă pentru Cercetare (reprezentanți: S. Payan-Lagrou și V. Canetti, agenți, asistați de J. Rivas, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE, având ca obiect anularea Deciziei Directorului REA din 24 iulie 2014 [ARES (2014) 2461172] privind încheierea negocierii cu reclamanta şi respingerea participării acesteia la proiectele europene Inachus şi ZONeSEC şi, pe de altă parte, o cerere întemeiată pe articolul 268 TFUE, având ca obiect repararea prejudiciului pe care reclamanta pretinde că l-a suferit ca urmare a excluderii sale de la participarea la proiectele respective şi a comunicării anumitor informaţii referitoare la reclamantă în urma deciziei menţionate

Dispozitivul

1)

Respinge acţiunea.

2)

Obligă Holistic Innovation Institute, SLU la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul prezentei proceduri.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii referitoare la măsurile provizorii.


(1)  JO C 421, 24.11.2014.