4.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 82/27


Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2018 – Krka/Comisia

(Cauza T-684/14) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piața perindoprilului, medicament destinat tratamentului bolilor cardiovasculare, în versiunea sa originală și în versiunile generice - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE - Acord de soluționare amiabilă a unor litigii în materie de brevete - Acord de licență - Acord de achiziție de tehnologie - Restrângere a concurenței prin obiect - Restrângere a concurenței prin efect - Conciliere între dreptul concurenței și dreptul brevetelor”))

(2019/C 82/30)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenia) (reprezentanți: T. Ilešič și M. Kocmut, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castilla Contreras, B. Mongin și C. Vollrath, agenți, asistați de D. Bailey, barrister)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE având ca obiect anularea în parte a Deciziei C(2014) 4955 final a Comisiei din 9 iulie 2014 privind o procedură de aplicare a articolelor 101 și 102 TFUE [cazul AT.39612 – Perindopril (Servier)], în măsura în care o privește pe reclamantă

Dispozitivul

1)

Anulează articolul 4 din Decizia C(2014) 4955 final a Comisiei din 9 iulie 2014 privind o procedură de aplicare a articolelor 101 și 102 TFUE [cazul AT.39612 – Perindopril (Servier)] în măsura în care constată participarea Krka Tovarna Zdravil d.d. la acordurile menționate la acest articol.

2)

Anulează articolul 7 alineatul (4) litera (a) din Decizia C(2014) 4955 final.

3)

Anulează articolele 8 și 9 din Decizia C(2014) 4955 final în măsura în care privesc Krka Tovarna Zdravil.

4)

Obliogă Comisia la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 431, 1.12.2014.