25.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 27/50


Hotărârea Tribunalului din 8 decembrie 2015 – Giand/OAPI – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Cauza T-583/14) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale FLAMINAIRE - Mărci naționale și internaționale verbale anterioare FLAMINAIRE - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Utilizare serioasă a mărcii anterioare - Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Ne bis in idem”)

(2016/C 027/62)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamantă: Giand Srl (Rimini, Italia) (reprezentant: F. Caricato, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: P. Bullock, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Flamagas, SA (Barcelona, Spania) (reprezentant: G. Hinarejos Mulliez, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 11 iunie 2014 (cauza R 2117/2011-4), privind o procedură de opoziție între Flamagas, SA și Giand Srl

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Giand Srl la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv cheltuielile necesare efectuate de Flamagas, SA cu procedura în fața camerei de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI).


(1)  JO C 351, 6.10.2014.