3.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 104/41


Hotărârea Tribunalului din 17 februarie 2017 – Mayer/EFSA

(Cauza T-493/14) (1)

([„Expert național detașat - Norme EFSA privind END - Decizie de a nu prelungi detașarea - Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Refuzul accesului - Excepție referitoare la protecția vieții private și a integrității individului - Protecția datelor cu caracter personal - Regulamentul (CE) nr. 45/2001 - Cereri de constatare și de emitere a unei somații - Memoriu suplimentar în raport cu cererea introductivă - Modificarea capetelor de cerere - Admisibilitate”])

(2017/C 104/57)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Ingrid Alice Mayer ((Ellwangen, Germania) (reprezentant: T. Mayer, avocat)

Pârâtă: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (reprezentanți: D. Detken, agent, asistat de R. Van der Hout șit A. Köhler, avocați)

Obiectul

Acțiune întemeiată pe articolul 263 TFUE, prin care se urmărește contestarea deciziilor EFSA de respingere, pe de o parte, a cererii reclamantei de prelungire a detașării sale ca expert național în cadrul EFSA și, pe de altă parte, a cererii de acces a reclamantei la documente deținute de EFSA

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

O obligă pe doamna Ingrid Alice Mayer la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 329, 22.9.2014.