23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/45


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Primagaz/OAPI – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Cauza T-195/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de marcă comunitară figurativă PRIMA KLIMA - Marca comunitară figurativă anterioară PRIMAGAZ - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Public relevant - Similitudinea produselor și a serviciilor - Similitudinea semnelor - Caracterul distinctiv al unui element verbal elogios - Comparație conceptuală - Caracterul distinctiv al mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/48)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paris, Franța) (reprezentant: D. Régnier, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: M. Fischer, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Gerhard Reeh (Radnice, Republica Cehă) (reprezentant: W. Riegger, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 7 ianuarie 2014 (cauza R 2304/2012-1) privind o procedură de opoziție dintre Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA și domnul Gerhard Reeh

Dispozitivul

1)

Anulează decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) din 7 ianuarie 2014 (cauza R 2304/2012-1) în măsura în care camera de recurs a respins calea de atac cu care a fost sesizată în ceea ce privește produsele „Aparate de iluminat, de încălzire, de uscare, de ventilare; filtre cu carbon activ pentru ventilare”.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 175, 10.6.2014.