23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/44


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Cristiano di Thiene/OAPI – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Cauza T-193/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale AERONAUTICA - Mărcile comunitare verbale anterioare NAUTICA și NAUTICA BLUE - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/47)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italia) (reprezentanţi: F. Fischetti și F. Celluprica, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: P. Bullock și N. Bambara, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Statele Unite) (reprezentanţi: C. Hawkes, solocitor și B. Brandreth, barrister)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 10 ianuarie 2014 (cauza R 96/2013-4), privind o procedură de opoziție între Nautica Apparel, Inc. și Cristiano di Thiene SpA.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Cristiano di Thiene SpA la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 151, 19.5.2014.