31.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/30


Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2016 – Molinos Río de la Plata și alții/Consiliul

(Cauzele conexate T-112/14- T-116/14 și T-119/14) (1)

([„Dumping - Importuri de biomotorină originară din Argentina - Taxă antidumping definitivă - Acțiune în anulare - Asociație profesională - Afectare directă - Afectare individuală - Admisibilitate - Articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 - Valoare normală - Costuri de producție”])

(2016/C 402/32)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentina) (cauza T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (cauza T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentina) (cauza T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (cauza T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (cauza T-119/14) (reprezentanți: J. F. Bellis, R. Luff și G. Bathory, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial S. Boelaert și B. Driessen, ulterior H. Marcos Fraile, agenți, asistați de R. Bierwagen și de C. Hipp, avocați)

Interveniente în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanți: M. França și A. Stobiecka-Kuik, agenți) și European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: O. Prost și M. S. Dibling, avocați)

Obiectul

Cereri întemeiate pe articolul 263 TFUE prin care se solicită, în cauza T-119/14, anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1194/2013 al Consiliului din 19 noiembrie 2013 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de biomotorină originară din Argentina și Indonezia (JO 2013, L 315, p. 2), iar în cauzele T-112/14-T-116/14 anularea acestui regulament în măsura în care reclamantelor din acele cauze li se aplică o taxă antidumping

Dispozitivul

1)

Conexează cauzele T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 și T-119/14 în vederea pronunțării deciziei prin care se finalizează judecata.

2)

Anulează articolele 1 și 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1194/2013 al Consiliului din 19 noiembrie 2013 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de biomotorină originară din Argentina și Indonezia, în măsura în care vizează Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA și Bunge Argentina SA.

3)

În cauza T-119/14, respinge în rest acțiunea.

4)

În cauzele T-112/14-T-116/14, Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată. El suportă de asemenea cheltuielile de judecată efectuate de Molinos Río de la Plata în cauza T-112/14, de Oleaginosa Moreno Hermanos în cauza T-113/14, de Vicentin în cauza T-114/14, de Aceitera General Deheza în cauza T-115/14 și de Bunge Argentina în cauza T-116/14.

5)

În cauza T-119/14, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) și Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

6)

Comisia Europeană și European Biodiesel Board (EBB) suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.