23.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/21


Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2016 – Bank Refah Kargaran/Consiliul

(Cauza T-65/14) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Iranului - Înghețarea fondurilor - Nouă includere în listă a numelui reclamantei după anularea de către Tribunal a includerii inițiale - Eroare de drept - Eroare de fapt - Obligația de motivare - Dreptul la apărare - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Proporționalitate”))

(2017/C 022/27)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă): Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (reprezentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: V. Piessevaux, M. Bishop și B. Driessen, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Aresu și D. Gauci, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și prin care se urmărește, cu titlu principal, anularea Deciziei 2013/661/PESC a Consiliului din 15 noiembrie 2013 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO 2013, L 306, p. 18) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1154/2013 al Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO 2013, L 306, p. 3), în măsura în care aceste acte o privesc pe reclamantă, și, cu titlu subsidiar, anularea Deciziei 2013/661 și a Regulamentului de punere în aplicare nr. 1154/2013, în măsura în care aceste acte o privesc pe reclamantă, începând de la 20 ianuarie 2014

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Bank Refah Kargaran suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

3)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.