24.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 392/24


Hotărârea Tribunalului din 8 septembrie 2016 – Goldfish și alții/Comisia

(Cauza T-54/14) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piețele belgiană, franceză și neerlandeză de creveți din Marea Nordului - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE - Stabilire a prețurilor și repartizare a volumelor de vânzări - Admisibilitatea probelor - Utilizare ca probă a înregistrărilor secrete ale conversațiilor telefonice - Aprecierea capacității de plată - Competență de fond”))

(2016/C 392/28)

Limba de procedură: neerlandeza

Părțile

Reclamante: Goldfish BV (Zoutkamp, Țările de Jos), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) și Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (reprezentanți: P. Glazener și B. Winters. avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentați: inițial F. Ronkes Agerbeek și P. Van Nuffel, ulterior P. Van Nuffel și H. van Vliet, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită, pe de o parte, anularea Deciziei C(2013) 8286 final a Comisiei din 27 noiembrie 2013 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 TFUE (cazul AT.39633 – Creveți), în măsura în care le privește pe reclamante, și, pe de altă parte, reducerea cuantumului amenzilor impuse acestora.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV și Heiploeg Holding BV la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 71, 8.3.2014.