6.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 351/31


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 14 iulie 2014 – DJ/AESA

(Cauza F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 85, 22.3.2014, p. 27.