10.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 175/24


Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 17 martie 2014 – UAB „Sveda”/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Cauza C-126/14)

2014/C 175/29

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Sveda”

Pârâtă: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Parte terță interesată: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Întrebarea preliminară

Articolul 168 din Directiva 2006/112/CE (1) a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată poate fi interpretat în sensul că acordă unei persoane impozabile dreptul de deducere a TVA-ului aferent intrărilor, achitat la producerea sau achiziționarea bunurilor de capital destinate a fi utilizate în scopul desfășurării activității economice, precum cele din prezenta cauză, care (i) sunt destinate în mod direct unei utilizări publice gratuite, dar care (ii) pot fi recunoscute ca fiind mijloace de a atrage vizitatorii într-un loc în care persoana impozabilă, în desfășurarea activităților sale economice, intenționează să livreze bunuri și/sau să presteze servicii?


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.