8.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 303/3


Recurs introdus la 20 februarie 2014 de Brown Brothers Harriman & Co. împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a noua) din 9 decembrie 2013 în Cauza T-389/13: Brown Brothers Harriman & Co./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-101/14 P)

2014/C 303/05

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Brown Brothers Harriman & Co. (reprezentanți: P. Leander, T. Kronhöffer, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Prin Ordonanța din 17 iulie 2014, Curtea (Camera a treia) a respins recursul ca inadmisibil.