22.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 68/14


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 17 decembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Köln – Germania) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Cauza C-388/14) (1)

((Trimitere preliminară - Legislație fiscală - Impozit pe profit - Libertatea de stabilire - Sediu permanent nerezident - Evitarea dublei impuneri prin scutirea veniturilor sediului permanent nerezident - Luarea în considerare a pierderilor realizate de un astfel de sediu permanent - Reintegrarea pierderilor deduse anterior în cazul cesiunii sediului nerezident - Pierderi definitive))

(2016/C 068/17)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Timac Agro Deutschland GmbH

Pârâtă: Finanzamt Sankt Augustin

Dispozitivul

1)

Articolul 49 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune unui regim fiscal al unui stat membru precum cel în discuție în litigiul principal, potrivit căruia, în cazul cesionării de către o societate rezidentă a unui sediu permanent situat în alt stat membru unei societăți nerezidente care face parte din același grup ca prima societate, pierderile deduse anterior aferente sediului cesionat sunt reintegrate în rezultatul impozabil al societății cedente atunci când, în temeiul unei convenții pentru evitarea dublei impuneri, veniturile unui astfel de sediu permanent sunt scutite de impozit în statul membru în care își are sediul societatea de care depindea acest sediu permanent.

2)

Articolul 49 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune unui regim fiscal al unui stat membru precum cel în discuție în litigiul principal, care, în cazul cesionării de către o societate rezidentă a unui sediu permanent situat în alt stat membru unei societăți nerezidente care face parte din același grup ca prima societate, exclude posibilitatea societății rezidente de a lua în considerare pierderile sediului cesionat în baza sa impozabilă atunci când, potrivit unei convenții pentru evitarea dublei impuneri, competența exclusivă de impozitare a rezultatelor acestui sediu revine statului membru unde este situat acesta.


(1)  JO C 372, 20.10.2014.