7.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 294/6


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Franceză

(Cauza C-63/14) (1)

((Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Ajutoare de stat - Ajutor ilegal și incompatibil cu piața internă - Obligație de recuperare - Imposibilitate absolută - Compensări pentru un serviciu complementar serviciului de bază))

(2015/C 294/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentant: B. Stromsky, agent)

Pârâtă: Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam şi J. Bousin, agenţi)

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea, în termenele stabilite, a tuturor măsurilor necesare pentru recuperarea de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) SA a ajutoarelor de stat declarate ilegale și incompatibile cu piața internă prin articolul 2 alineatul (1) din Decizia 2013/435/UE a Comisiei din 2 mai 2013 privind ajutorul de stat SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de Franța în favoarea Société Nationale Maritime Corse Méditerranée și a Compagnie Méridionale de Navigation, prin neanularea, în termenele stabilite, a tuturor plăților ajutoarelor prevăzute la acest articol 2 alineatul (1) și prin neinformarea Comisiei Europene, în termenul acordat, cu privire la măsurile adoptate pentru a se conforma acestei decizii, Republica Franceză nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 288 al patrulea paragraf TFUE și al articolelor 3-5 din decizia menționată.

2)

Obligă Republica Franceză la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.