1.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 31/18


Acțiune introdusă la 3 decembrie 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Comisia

(Cauza T-641/13)

2014/C 31/30

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Țările de Jos) (reprezentanți: T. Hovius și R. Pasma, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta atacă Decizia din 2 octombrie 2013 (1) a Comisiei prin care aceasta a concluzionat că achiziționarea de către comuna Bergen op Zoom a terenului industrial al Koninklijke Nedalco BV și Nedalco International BV nu constituia un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 107 și/sau a articolului 108 TFUE, în măsura în care Comisia nu a aplicat principiul investitorului privat sau, cel puțin, l-a aplicat în mod greșit, nu s-a întemeiat pe fapte relevante în această privință și/sau nu a motivat suficient aplicarea respectivă.

2.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 107 și/sau a articolului 108 TFUE, în măsura în care Comisia a apreciat în mod greșit faptele și/sau dreptul și a săvârșit o eroare vădită de apreciere atunci când a concluzionat că Nedalco nu a obținut un avantaj (selectiv) pe care nu l-ar fi putut obține pe căi comerciale normale.

3.

Al treilea motiv este întemeiat pe nerespectarea principiului diligenței și al obligației de motivare, în măsura în care, în mod greșit, Comisia nu a examinat faptele invocate de comună și/sau nu și-a întemeiat decizia atacată pe o motivare adecvată.


(1)  JO 2013, C 335, p. 1.