25.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 24/34


Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2013 — AIC/OAPI — ACV Manufacturing (Schimbătoare de căldură)

(Cauza T-615/13)

2014/C 24/64

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: AIC S.A. (Gdynia, Polonia) (reprezentant: J. Radłowski, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a treia de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 10 septembrie 2013, pronunțată în cauza R 291/2012-3;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul prezentei proceduri, precum și a celor efectuate în fața camerei de recurs.

Motivele și principalele argumente

Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: un model pentru un produs descris ca „schimbătoare de căldură” — desen sau model industrial comunitar înregistrat sub nr. 1 618 703-0001.

Titularul desenului sau modelului industrial comunitar: reclamanta.

Partea care solicită declararea nulității desenului sau modelului industrial comunitar: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Motivarea cererii de declarare a nulității: s-a susținut că modelul nu întrunea cerințele articolului 4 alineatele (1) și (2) coroborat cu articolul 5, cu articolul 6 și, în special, cu articolul 8 alineatele (1) și (2) din RDMIC.

Decizia diviziei de anulare: declară nulitatea desenului sau modelului industrial înregistrat contestat.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 25 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 4 alineatul (2) RDMIC.