19.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 304/22


Acțiune introdusă la 21 august 2013 — Bora Creations/OAPI — Beauté Prestige International (essence)

(Cauza T-448/13)

2013/C 304/38

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Bora Creations, SL (Ceuta, Spania) (reprezentanți: R. Lange, G. Hild și C.Pape, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Beauté Prestige International SA (Paris, Franța)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a cincea de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 6 iunie 2013 în cauza R 1085/2012-5;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „essence” pentru produse din clasele 3, 4, 8, 14, 16, 21, 25 și 26 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 6 816 144.

Titularul mărcii comunitare: reclamantul.

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Motivarea cererii de declarare a nulității: motive absolute de refuz în temeiul articolului 52 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (1) (denumit în continuare „RMC”), și anume faptul că marca comunitară a fost înregistrată cu încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din RMC.

Decizia diviziei de anulare: respinge cererea de declarare a nulității.

Decizia camerei de recurs: admite calea de atac și declară nulitatea parțială a mărcii comunitare.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din RMC.


(1)  JO L 78, p. 1.