26.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 26/31


Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Fialtor/Comisia și BCE

(Cauza T-294/13) (1)

((„Acțiune în anulare și în despăgubire - Program de susținere a stabilității în Cipru - Protocolul de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și MES - Competența Tribunalului - Legătură de cauzalitate - Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată”))

(2015/C 026/39)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (reprezentanți: C. Paschalides, solicitor, și A. Paschalides, avocat)

Pârâte: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Smulders și J.-P. Keppenne, agenți) și Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanți: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan și F. Athanasiou, agenți, asistați de W. Bussian, de W. Devroe și de D. Arts, avocați)

Obiectul

În primul rând, cerere de anulare a punctelor 1.23-1.27 din Protocolul de acord privind politica de condiționalitate economică specifică, încheiat între Republica Cipru și Mecanismul european de stabilitate (MES) la 26 aprilie 2013 și, în al doilea rând, cerere de reparare a prejudiciului pretins suferit de reclamanți ca urmare a includerii punctelor 1.23-1.27 din Protocolul de acord în acesta din urmă și a unei încălcări a obligației de supraveghere a Comisiei

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Fialtor Ltd este obligat să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Comisia Europeană și de Banca Centrală Europeană (BCE).


(1)  JO C 226, 3.8.2013.