24.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 194/38


Ordonanța Tribunalului din 28 aprilie 2014 – Deweerdt și alții/Curtea de Conturi

(Cauza T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 123, 27.4.2013.