30.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/39


Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2015 – Republica Cehă/Comisia

(Cauza T-659/13 și T-660/13) (1)

([„Transporturi - Directiva 2010/40/UE - Sisteme de transport inteligente - Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 - Furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale - Articolul 3 alineatul (1), articolul 8 și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 885/2013 - Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 - Date și proceduri pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră - Articolul 5 alineatul (1), articolul 9 și articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 886/2013”])

(2015/C 398/49)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek și J. Vláčil, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Hottiaux, Z. Malůšková și K. Walkerová, agenți)

Obiectul

În cauza T-659/13, cu titlu principal, o cerere de anulare a Regulamentului delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale (JO L 247, p. 1) și, cu titlu subsidiar, o cerere de anulare a articolului 3 alineatul (1), a articolului 8 și a articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 885/2013, precum și, în cauza T-660/13, cu titlu principal, o cerere de anulare a Regulamentului delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră (JO L 247, p. 6) și, cu titlu subsidiar, o cerere de anulare a articolului 5 alineatul (1), a articolului 9 și a articolului 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat nr. 886/2013

Dispozitivul

1)

Conexează cauzele T-659/13 și T-660/13 în vederea pronunțării hotărârii.

2)

Respinge acțiunile.

3)

Obligă Republica Cehă la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 45, 15.2.2014.