23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/29


Hotărârea Tribunalului din 24 septembrie 2015 – Italia și Spania/Comisia

(Cauza T-124/13 și T-191/13) (1)

([„Regim lingvistic - Anunțuri de concursuri generale pentru recrutarea de administratori și de asistenți - Alegerea celei de a doua limbi din trei limbi - Limba de comunicare cu candidații la concursuri - Regulamentul nr. 1 - Articolul 1d alineatul (1), articolul 27 și articolul 28 litera (f) din statut - Principiul nediscriminării - Proporționalitate”])

(2015/C 389/30)

Limbile de procedură: italiana și spaniola

Părțile

Reclamante: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, asistată de P. Gentili, avvocato dello Stato) (cauza T-124/13) și Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial S. Centeno Huerta, ulterior J. García Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (cauza T-191/13)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: în cauza T-124/13, J. Currall, B. Eggers și G. Gattinara și, în cauza T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz și B. Eggers, agenți)

Intervenient în susținerea reclamantei: Republica Italiană: Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial S. Centeno Huerta, ulterior J. García Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Obiectul

În cauza T-124/13, o cerere de anulare, în primul rând, a anunțului de concurs general EPSO/AST/125/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți în domeniile audit, finanțe/contabilitate și economie/statistică (JO 2012, C 394 A, p. 1); în al doilea rând, o cerere de anulare a anunțului de concurs general EPSO/AST/126/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți în domeniile biologie, științele vieții și ale sănătății, chimie, fizică și științele materialelor, cercetare în domeniul nuclear, inginerie civilă și mecanică, inginerie electrică și electronică (JO 2012, C 394 A, p. 11) și, în al treilea rând, o cerere de anulare a anunțului de concurs general EPSO/AD/248/13 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori (AD 6) în domeniile securitatea clădirilor și inginerie în tehnici speciale de construcție (JO 2013, C 29 A, p. 1) și, în cauza T-191/13, o cerere de anulare a anunțului de concurs general EPSO/AD/248/13

Dispozitivul

1)

Conexează cauzele T-124/13 și T-191/13 în vederea pronunțării hotărârii.

2)

Anulează anunțul de concurs general EPSO/AST/125/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți în domeniile audit, finanțe/contabilitate și economie/statistică, precum și anunțul de concurs general EPSO/AST/126/12 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de asistent în domeniile biologie, științele vieții și ale sănătății, chimie, fizică și științele materialelor, cercetare în domeniul nuclear, inginerie civilă și mecanică, inginerie electrică și electronică, precum și anunțul de concurs general EPSO/AD/248/13 în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de administratori (AD 6) în domeniile securitatea clădirilor și inginerie în tehnici speciale de construcție.

3)

Obligă Comisia Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Republica Italiană în cauza T-124/13 și cele efectuate de Regatul Spaniei în cauza T-191/13.

4)

Obligă Regatul Spaniei să suporte propriile cheltuieli de judecată aferente intervenției sale în cauza T-124/13.


(1)  JO C 164, 8.6.2013.