23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/28


Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2015 – Cerafogli/BCE

(Cauza T-114/13 P) (1)

((„Recurs - Personal al BCE - Plângere formulată pentru discriminare și hărțuire morală - Decizie a BCE de închidere a anchetei administrative deschise în urma plângerii - Refuzul accesului la elemente de probă în cursul procedurii administrative - Respingerea unei cereri care viza dispunerea prezentării de elemente de probă în cursul procedurii jurisdicționale - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Eroare de drept”))

(2015/C 389/29)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Maria Concetta Cerafogli (Roma, Italia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Banca Centrală Europeană (BCE) (reprezentanţi: F. Feyerbacher şi B. Ehlers, agenţi, asistaţi de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a treia) din 12 decembrie 2012, Cerafogli/BCE (F-43/10, RecFP, EU:F:2012:184), prin care se solicită anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera a treia) din 12 decembrie 2012, Cerafogli/BCE (F-43/10).

2)

Trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Funcției Publice.

3)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


(1)  JO C 114, 20.4.2013.