19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/21


Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2015 – Toshiba/Comisia

(Cauza T-104/13) (1)

((„Concurență - Înțelegeri - Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor, de capacități și de producție - Dovada participării la înțelegere - Încălcare unică și continuă - Imputabilitatea încălcării - Control comun - Amenzi - Fond”))

(2015/C 346/23)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Toshiba Corp. (Tokyo, Japonia) (reprezentanți: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz și P. Berghe, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentant(ți): M. Biolan, V. Bottka și M. Kellerbauer, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare), în măsura în care o privește pe reclamantă, precum și, cu titlu subsidiar, o cerere de desființare sau de reducere a cuantumului amenzii care i-a fost aplicată.

Dispozitivul

1)

Anulează în parte articolul 1 alineatul (2) litera (d) din Decizia C(2012) 8839 final a Comisiei din 5 decembrie 2012 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.437 – Tuburi pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare), în măsura în care în acesta se constată că Toshiba Corp. a participat la o înțelegere mondială pe piața tuburilor cinescop color utilizate pentru televizoarele color de la 16 mai 2000 până la 31 martie 2003.

2)

Anulează articolul 2 alineatul (2) litera (g) din această decizie, în măsura în care prin acesta se aplică Toshiba o amendă de 28 048 000 de euro pentru participarea sa directă la o înțelegere mondială pe piața tuburilor cinescop color utilizate pentru televizoarele color.

3)

Stabilește cuantumul amenzii aplicate Toshiba la articolul 2 alineatul (2) litera (h) din decizia în cauză, în solidar cu Panasonic Corp. și cu MT Picture Display Co. Ltd, la 82 826 000 de euro.

4)

Respinge în rest acțiunea.

5)

Obligă fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 114, 20.4.2013.