10.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 371/35


Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 august 2016 – Boyd/Comisia

(Cauza F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 123, 27.4.2013, p. 30.