14.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 367/25


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal administratif de Strasbourg (Franța) la 8 octombrie 2013 — Geoffrey Léger/Ministre des affaires sociales et de la santé, Etablissement français du sang

(Cauza C-528/13)

2013/C 367/46

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal administratif de Strasbourg

Părțile din procedura principală

Reclamant: Geoffrey Léger

Pârâți: Ministre des affaires sociales et de la santé, Etablissement français du sang

Întrebarea preliminară

Având în vedere anexa III la Directiva 2004/33/CE (1), împrejurarea că un bărbat întreține raporturi sexuale cu un alt bărbat constituie, în sine, un comportament sexual care expune riscului de a contracta boli infecțioase grave transmisibile prin sânge și care justifică o excludere permanentă de la donarea de sânge a subiecților care au avut acest comportament sexual, sau este doar susceptibilă să constituie, în funcție de circumstanțele specifice cauzei, un comportament sexual care expune riscului de a contracta boli infecțioase grave transmisibile prin sânge și care justifică o excludere temporară de la donarea de sânge pentru o perioadă determinată după încetarea comportamentului riscant?


(1)  Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru sânge și componente sanguine (JO L 91, p. 25, Ediție specială, 15/vol. 11, p. 110).