7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 359/5


Cerere de decizie preliminară introdusă de Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituania) la 7 octombrie 2013 — UAB „Fast Bunkering Klaipėda”/Valstybinėę mokesčių inspekcijąa prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Cauza C-526/13)

2013/C 359/07

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Fast Bunkering Klaipėda”

Pârâtă: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Întrebarea preliminară

Articolul 148 litera (a) din Directiva 2006/112 (1) trebuie interpretat în sensul că dispoziția privind scutirea de TVA cuprinsă în acesta este aplicabilă nu numai livrărilor de provizii către operatorul unei nave utilizate pentru navigația în largul mării, care utilizează aceste bunuri pentru aprovizionarea navei, ci și altor livrări către alte persoane decât operatorul navei, și anume, unor intermediari care acționează în nume propriu, în cazul în care în momentul livrării destinația finală a bunurilor este cunoscută dinainte și este stabilită în mod corespunzător, iar autorității fiscale îi sunt prezentate elemente de probă justificative în conformitate cu cerințele legislative?


(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 9/vol. 3, p. 7)