30.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 352/9


Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 27 septembrie 2013 — Belgacom SA, preluând acțiunea introdusă de Belgacom Mobile SA/Province de Namur

(Cauza C-517/13)

2013/C 352/17

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Namur

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Belgacom SA, preluând acțiunea introdusă de Belgacom Mobile SA

Pârâtă: Province de Namur

Întrebările preliminare

1.

Articolul 13 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (1) trebuie interpretat în sensul că se opune ca o reglementare a unei autorități naționale sau a unei colectivități locale să instituie, în scopuri bugetare străine de scopul acestei autorizații, o taxă pe infrastructurile de comunicații mobile, utilizate în cadrul desfășurării activităților acoperite de o autorizație generală acordată în aplicarea directivei menționate (dacă este cazul făcând distincție între ipoteza în care aceste infrastructuri sunt instalate pe bunuri private și ipoteza instalării lor pe bunuri publice) ?

2.

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) trebuie interpretat în sensul că se opune ca o reglementare a unei autorități naționale sau a unei colectivități locale să instituie, în scopuri bugetare străine de cele ale acestei autorizații, o taxă pe infrastructurile de comunicații mobile care nu figurează printre condițiile enumerate în partea A din anexa la directiva menționată, în special pentru că nu constituie o taxă administrativă în sensul articolului 12?


(1)  JO L 108, p. 21, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 183.