20.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 207/24


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 29 aprilie 2013 — Commerz Nederland NV, cealaltă parte din procedură: Havenbedrijf Rotterdam NV

(Cauza C-242/13)

2013/C 207/38

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Recurentă: Commerz Nederland NV

Cealaltă parte din procedură: Havenbedrijf Rotterdam NV

Întrebările preliminare

1.

Imputabilitatea în sarcina autorităților publice, necesară în vederea calificării unui ajutor drept ajutor de stat în sensul articolelor 107 TFUE și 108 TFUE, a acordării unei garanții de către o întreprindere publică este în mod necesar exclusă în cazul în care garanția, precum în speță, a fost acordată de administratorul (unic) al întreprinderii publice, care era competent din perspectiva dreptului civil, dar care a acționat în mod arbitrar, a ținut secretă în mod deliberat acordarea garanției și nu a respectat normele statutului întreprinderii publice, prin faptul că nu a solicitat acordul consiliului de supraveghere, și se poate prezuma în plus că administrația publică în cauză (în speță orașul) nu a dorit acordarea garanției?

2.

În cazul în care circumstanțele menționate nu exclud în mod necesar imputabilitatea în sarcina autorităților publice, acestea trebuie să fie considerate ca fiind irelevante pentru a răspunde la întrebarea dacă acordarea garanției poate fi imputată autorităților publice sau instanța trebuie să efectueze o apreciere în lumina celorlalte indicii existente în favoarea, respectiv împotriva imputabilității în sarcina autorităților publice?