23.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 389/3


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 6 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal d'instance de Bordeaux – Franţa) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Cauza C-650/13) (1)

((Trimitere preliminară - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolele 39 și 49 - Parlamentul European - Alegeri - Dreptul de a alege - Cetățenia Uniunii Europene - Retroactivitatea legii penale mai favorabile - Legislație națională care prevede o interzicere a dreptului de a alege în cazul unei condamnări penale pronunțate în ultimă instanță înainte de data de 1 martie 1994))

(2015/C 389/03)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'instance de Bordeaux

Părțile din procedura principală

Reclamant: Thierry Delvigne

Pârâţi: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Dispozitivul

Articolul 39 alineatul (2) și articolul 49 alineatul (1) ultima teză din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că nu se opun posibilității ca o legislație a unui stat membru, precum cea în discuție în litigiul principal, să excludă de drept din categoria beneficiarilor dreptului de a alege la alegerile pentru Parlamentul European persoanele care, la fel ca reclamantul, au făcut obiectul unei condamnări pentru săvârșirea unei crime grave, rămasă definitivă înainte de data de 1 martie 1994.


(1)  JO C 129, 28.4.2014.