26.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 26/50


Acțiune introdusă la 12 octombrie 2012 — Zoo Sport/OAPI — K-2 (ZOOSPORT)

(Cauza T-453/12)

2013/C 26/102

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Zoo Sport Ltd (Leeds, Regatul Unit) (reprezentant: I. Rungg, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: K-2 Corp. (Seattle, Statele Unite)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

modificarea Deciziei din 9 august 2012 a Camerei a patra de recurs a OAPI în cauza R 1119/2011-4, în sensul respingerii opoziției în totalitate și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Zoo Sport Ltd

Marca comunitară vizată: marca verbală „ZOOSPORT” pentru produse și servicii din clasele 18, 25 și 35 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 8909251

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca sau semnul invocat: înregistrarea mărcii comunitare nr. 5233119 pentru marca verbală „ZOOT”, pentru produse din clasele 9 și 25; înregistrarea mărcii comunitare nr. 4719316 pentru marca figurativă în alb și negru „SPORT ZOOT SPORTS”, pentru produse și servicii din clasele 25, 35, 36 și 41

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția pentru o parte dintre produsele și serviciile contestate

Decizia camerei de recurs: anulează în parte decizia atacată

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/09 al Consiliului.