8.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/21


Ordonanța Tribunalului din 13 ianuarie 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisia

(Cauza T-134/12) (1)

(Acțiuni în anulare și în răspundere - Contracte privind contribuția financiară a Uniunii la proiecte din domeniul cercetării și dezvoltării - Excepție de inadmisibilitate - Absența recalificării concluziilor - Inadmisibilitate)

2014/C 71/38

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spania) (reprezentant: M. Jiménez Perona, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal și B. Conte, agenți, asistați de J. Rivas Andrés și de X. García García avocați)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a deciziei care figurează în scrisoarea Comisiei din 13 ianuarie 2012 de recuperare a sumelor menționate în notele de debit corespunzătoare auditului financiar la care a fost supusă reclamanta și, pe de altă parte, cerere de constatare a răspunderii extracontractuale având ca obiect obligarea Comisiei la plata de daune interese în cuantum de 732 768 de euro.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA suportă, în afara propriilor cheltuieli de judecată, cheltuielile efectuate de Comisia Europeană, inclusiv pe cele privind procedura măsurilor provizorii.


(1)  JO C 157, 2.6.2012.