8.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 164/17


Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals și alții/Consiliul

(Cauza T-28/12) (1)

(Dumping - Importuri de anumiți alcooli grași și amestecurile lor, originari din India, Indonezia și Malaysia - Taxă antidumping definitivă - Adoptarea unui nou regulament - Dispariția interesului de a exercita acțiunea - Nepronunțare asupra fondului)

2013/C 164/32

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonezia), Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (Singapore, Singapore) și Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Germania) (reprezentanți: F. Graafsma și J. Cornelis, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J.-P. Hix, agent, asistat de G. Berrisch și de N. Chesaites, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1138/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite asupra importurilor de anumiți alcooli grași și amestecurile lor, originari din India, Indonezia și Malaysia (JO L 293, p. 1), în măsura în care prin acesta se impune o taxă antidumping societății PT Ecogreen Oleochemicals

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra cererii de intervenție formulate de Sasol Olefins & Surfactants GmbH și de Sasol Germany GmbH.

3.

Consiliul Uniunii Europene suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd și de Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4.

Sasol Olefins & Surfactants și Sasol Germany suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 73, 10.3.2012.