26.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 26/75


Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2012 — ZZ/Consiliul

(Cauza F-136/12)

2013/C 26/155

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea, în primul rând, a Deciziei nr. 2011/866/UE a Consiliului din 19 decembrie 2011 referitoare la decizia de a nu adopta propunerea de regulament a Comisiei privind ajustarea anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii și, în al doilea rând, a fișelor de remunerație ale reclamantului din lunile ianuarie, februarie și martie 2012 stabilite în temeiul deciziei menționate

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor Consiliului concretizate în fișele de salariu aferente lunii ianuarie 2012 și următoarele, precum și în fișele aferente anului 2011, întrucât nu aplică indicele de adaptare de 1,7 % propus de Comisie;

obligarea Consiliului la plata în favoarea reclamantului a diferenței dintre cuantumurile remunerațiilor achitate în temeiul Deciziei Consiliului din 19 decembrie 2011 până la data pronunțării unei hotărâri în prezenta cauză și cuantumurile care ar fi trebuit să fie achitate dacă ajustarea ar fi fost calculată corect, majorate cu dobânzi de întârziere în funcție de rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare aplicabilă în perioadele vizate, majorată cu 3,5 puncte, începând de la data de la care erau datorate sumele principale solicitate;

obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.