4.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 253/67


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 25 iunie 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europol

(Cauza F-119/12) (1)

((Funcție publică - Personalul Europol - Convenția Europol - Statutul personalului Europol - Decizia 2009/371/JAI - Aplicarea RAA agenților Europol - Neprelungire a unui contract de agent temporar pe perioadă determinată - Refuz de acordare a unui contract de agent temporar pe perioadă nedeterminată))

2014/C 253/94

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Țările de Jos) (reprezentant: J.-J. Ghosez, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (reprezentanți: inițial D. Neumann și D. El Khoury, agenți, și ulterior J. Arnould, D. Neumann și D. El Khoury, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Europol de a nu prelungi contractul reclamantei pe o perioadă nedeterminată și cerere de obligare a Europol la plata diferenței dintre remunerația pe care ar fi putut continua să o primească la Europol și orice altă indemnizație primită efectiv

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Doamna Sumberaz Sotte-Wedemeijer suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul European de Poliție.


(1)  JO C 379, 8.12.2012, p. 36.