4.8.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 235/10


Recurs introdus la 6 iunie 2012 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 21 martie 2012 în cauzele conexate T-439/10 și T-440/10, Fulmen/Consiliul

(Cauza C-280/12 P)

2012/C 235/19

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bishop și R. Liudvinaviciute, agenți)

Celelalte părți în proces: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Comisia Europeană

Concluziile recurentului

anularea hotărârii pronunțate la 21 martie 2012 de Tribunal (Camera a patra) în cauzele T-439/10 și T-440/10;

pronunțarea definitivă asupra litigiului și respingerea acțiunilor formulate de Fulmen și de domnul Mahmoudian împotriva actelor Consiliului care fac obiectul cauzei;

obligarea Fulmen și a domnului Mahmoudian la plata cheltuielilor efectuate de Consiliu în primă instanță și în cadrul prezentului recurs.

Motivele și principalele argumente

Consiliul consideră că hotărârea pronunțată de Tribunal în cauzele menționate anterior este afectată de erori de drept și că în consecință, această hotărâre ar trebui anulată de Curte.

Consiliul arată că Tribunalul a săvârșit erori de drept atunci când a apreciat că recurentul ar trebui să prezinte elemente de probă pentru a-și susține motivele invocate cu privire la impunerea unor măsuri restrictive în privința societății Fulmen, și anume implicarea acestei societăți în instalația de echipamente electrice de pe situl nuclear de la Qom/Fordoo (Iran).

În acest sens, Consiliul apreciază în primul rând că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat că trebuia să solicite statului membru care a propus desemnarea Fulmen să prezinte probe și informații, deși acestea provin din surse confidențiale. În al doilea rând, Consiliul susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat că Tribunalul putea să țină seama de elemente confidențiale care nu se comunică avocaților părților în cauză, deși articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului nu prevede această posibilitate.