10.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 269/52


Acțiune introdusă la 1 iulie 2011 — Restoin/OAPI (EQUIPMENT)

(Cauza T-356/11)

2011/C 269/116

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Christian Restoin (Paris, Franța) (reprezentant: A. Alcaraz, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs din 14 aprilie 2011 în cauza R 1430/2010-4;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Christian RESTOIN.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: marca verbală „EQUIPMENT” pentru produse și servicii din clasele 3, 9, 14, 18, 25 și 35 — cerere de înregistrare nr. 8 722 076.

Decizia examinatorului: respinge cererea de înregistrare.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, în măsura în care semnul solicitat are un caracter distinctiv în raport cu percepția publicului relevant și în raport cu produsele și serviciile pentru care înregistrarea este cerută, precum și încălcarea articolului 75 din regulamentul menționat, în măsura în care motivarea camerei de recurs i) nu poate fi globală, întrucât produsele vizate nu sunt suficient de omogene și ii) nu este coerentă.