26.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 26/46


Ordonanța Tribunalului din 19 octombrie 2012 — Ellinika Nafpigeia și Hoern/Comisia

(Cauza T-466/11) (1)

(Acțiune în anulare - Ajutoare de stat - Construcții navale - Ajutoare acordate de autoritățile elene unui șantier naval - Măsuri de executare a deciziei Comisiei prin care se constată incompatibilitatea ajutoarelor și prin care se dispune recuperarea acestora - Inadmisibilitate)

2013/C 26/91

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamante: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grecia) și 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Germania) (reprezentanți: K Chrysogonos și A. Mitsis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky și M. Konstantinidis, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a scrisorii C(2010) 8274 final a Comisiei din 1 decembrie 2010 privind „Ajutorul de stat CR 16/2004 — executarea deciziei negative și recuperarea ajutoarelor de stat acordate societății [Ellinika Nafpigeia AE] — invocarea de către Grecia a articolului 346 alineatul (1) litera (b) TFUE și procedura în temeiul articolului 348 alineatul (1) TFUE”, astfel cum este completată de documentele și de celelalte elemente din dosar despre care reclamantele au luat la cunoștință parțial în iunie 2011

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2.

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra cererilor de intervenție formulate de Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas.

3.

Obligă Ellinika Nafpigeia AE și 2. Hoern Beteiligungs GmbH la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Comisia Europeană.

4.

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 331, 12.11.2011.