26.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 26/42


Hotărârea Tribunalului din 5 decembrie 2012 — Consorzio vino Chianti Classico/OAPI — FFR (F.F.R.)

(Cauza T-143/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative «F.F.R.» - Mărci naționale figurative anterioare CHIANTI CLASSICO - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2013/C 26/80

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italia) (reprezentanți: S. Corona, G. Ciccone și A. Loffredo, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial V. Melgar și G. Mannucci, ulterior V. Melgar și D. Walicka, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Franța)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 10 ianuarie 2011 (cauza R 43/2010-4), privind o procedură de opoziție între Consorzio vino Chianti Classico și Fédération française de rugby (FFR)

Dispozitivul

1.

Anulează decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)(OAPI) din 10 ianuarie 2011 (cauza R 43/2010-4) în măsura în care camera de recurs a respins opoziția întrucât era întemeiată pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Consorzio vino Chianti Classico și OAPI suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată efectuate în procedura de pe rolul Tribunalului.


(1)  JO C 152, 21.5.2011.