2.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 194/10


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Symvoulio tis Epikrateias la 15 aprilie 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon și 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis.

(Cauza C-177/11)

2011/C 194/14

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Symvoulio tis Epikrateias

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton

Pârâți: 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon (ministrul mediului, amenajării teritoriului și lucrărilor publice), 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon kai (ministrul economiei și finanțelor), 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (ministrul afacerilor interne, funcției publice și descentralizării)

Întrebarea preliminară

„Articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, p. 30, Ediție specială, 15/vol. 7, p. 135), în măsura în care prevede că se efectuează o evaluare de mediu pentru toate planurile și programele «pentru care, având în vedere efectele potențiale asupra siturilor, se consideră necesară o evaluare în temeiul articolelor 6 și 7 din Directiva 92/43/CEE», trebuie interpretat în sensul că obligația de a supune un anumit plan evaluării de mediu depinde de întrunirea, pentru acest plan, a condițiilor pentru efectuarea evaluării de mediu în temeiul Directivei 92/43 și că, prin urmare, această dispoziție a Directivei 2001/42 impune, asemenea dispozițiilor menționate anterior ale Directivei 92/43, constatarea că planul poate avea o influență semnificativă asupra unei anumite arii speciale de conservare, lăsând în sarcina statelor membre efectuarea evaluării de fond corespunzătoare, sau, dimpotrivă, articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2001/42 trebuie interpretat în sensul că obligația efectuării, conform acestei dispoziții, a unei evaluări de mediu nu depinde de îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea unei evaluări de mediu în temeiul Directivei 92/43, cu alte cuvinte de aprecierea privind efectele potențiale semnificative asupra unei arii speciale de conservare, fiind suficient — în schimb — pentru activarea obligației de a efectua o astfel de evaluare, să se constate că un anumit plan are legătură, într-un fel sau altul, cu unul dintre siturile menționate în Directiva 92/43, iar nu în mod necesar cu o arie specială de conservare?”