9.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 204/13


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Republica Polonă) la 1 aprilie 2011 — Bawaria Motors Sp. z o.o. și Minister Finansów

(Cauza C-160/11)

2011/C 204/25

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Bawaria Motors Sp. z o.o. și Minister Finansów

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolului 313 alineatul (1) și ale articolului 314 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), coroborate cu articolele 136 și 315 din aceeași directivă, trebuie interpretate în sensul că permit aplicarea regimului special al „marjei” și în cazul livrărilor de bunuri second-hand efectuate de comercianții persoane impozabile, în situația în care aceștia revând autoturismele și autovehiculele achiziționate în privința cărora s-a aplicat scutirea de taxă pe bunurile și serviciile prevăzută de dispozițiile naționale poloneze de la articolul 13 alineatul (1) punctul 5 din Regulamentul ministrului de finanțe din 28 noiembrie 2008 de aplicare a prevederilor Legii privind TVA-ul (Dz. U. nr. 212, poziția 1336 cu modificările aferente) în cazul livrării de autoturisme și alte autovehicule efectuate de persoane impozabile, care beneficiau la momentul achiziționării de un drept de deducere parțială a taxei conform articolului 86 alineatul (3) din Legea din 11 martie 2004 privind TVA-ul (Dz. U. nr. 54, poziția 535 cu modificările aferente), în măsura în care aceste automobile și autovehicule sunt bunuri second-hand în sensul articolului 43 alineatul (2) din Legea privind TVA-ul și al articolului 311 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2006/112?


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 9/vol.03, p. 7